+389 2 3113 059

Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Полиси брифот „Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода“ ги анализира законите кои се однесуваат на медиумите и образованието во периодот од 1995 до 2014 година и покажува како законските механизми вршат директен притисок врз медиумската и академската слобода. Документот има изготвено препораки до релевантните чинители за промена на актуелната состојба.

Брифот можете да го преземете од следниот линк:

Хиперрегулацијата како средство на контрола врз медиумската и академската слобода

Leave a Reply