+389 2 3113 059
enmk

ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / PJESËMARRJA POLITIKE E GRAVE NË MAQEDONINË E VERIUT

ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / PJESËMARRJA POLITIKE E GRAVE NË MAQEDONINË E VERIUT

По нарачка на Вестминстер фондацијата за демократија и со финансиска поддршка на Владата на Велика Британија, тим од одделот за родови студии предводен од проф. др. Катерина Колозова и во соработка со експертите на Акција Здруженска изготви студија на тема политичкото учество на жените во Република Северна Македонија. Повеќе информации на страницата на Вестминстер фондацијата каде што ќе ја најдете студијата достапна на македонски и албански јазик https://www.wfd.org/2020/02/14/more-women-in-parliament-in-north-macedonia-but-more-needs-to-be-done-to-bolster-political-participation/

Македонска верзија ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Албанска верзија PJESËMARRJA POLITIKE E GRAVE NË MAQEDONINË E VERIUT