+389 2 3113 059

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2020

THE INDEPENDENT CONTEXT WATCH 2020

Институтот за општествени и хуманистички науки-Скопје изготви сеопфатна анализа на демократскиот, општествениот и економскиот напредок на Северна Македонија наспроти процесот на интеграција на земјата во ЕУ во 2020 година.
Анализата беше нарачана од Швајцарска агенција за развој и соработка.