+389 2 3113 059

Ристо Алексовски

Ристо Алексовски

Ристо Алексовски е помлад истражувач и лице задолжено за односи со јавноста во Инстититот за општествени и хуманистички науки – Скопје. Неговиот главен допринос во истражувањата кои ги спроведува ИОХН-С е собирање на  податоците, data mining и визуелизација. Проекти на кои има работено се “”Who owns Alexander the Great?”: A Question Upon Which EU Enlargement Relies,” (собирање на податоци / визуелизација на податоци), “Ethnically and Gender Inclusive Grass-Root LGBTI Movements in Macedonia” (собирање на податоци и визуелизација на податоците), “Official Language Usage in Municipalities in the Republic of Macedonia” (собирање на податоци), “Legalizing Restrictions of the Freedom of the Press” (визуелизација на податоците), “TECHNOLOGY OF STATE CAPTURE Overregulation in Macedonian Media and Academia” (data mining и визуелизација на податоците), Freedom of expression, association and entrepreneurship in a captured state: Macedonia in 2015 (визуелизација на податоци), “Прирачник за застапување заснован на податоци“ (истражувач / визуелизација на податоците). Тој е еден од креаторите на кампањата #заробенадржава и веб страната за истата, како и креатор на on line кампањата која произлезе од публикацијата “Legalizing Restrictions of the Freedom of the Press.”

 

Email: [email protected]
Телефон/Факс: +389 2 3113 059