+389 2 3113 059

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

На 12 јули 2022 (вторник), со почеток во 12.00 часот, во Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Андријана Ѓелевска, на тема: „Услови во Република Северна Македонија за економско и психолошко зајакнување на родителите со одземено родителско право, со цел брза и квалитетна реинтеграција на децата од згрижувачките семејства во нивните биолошки семејства“.