+389 2 3113 059
Category

Академски програми за политички студии

Академски програми за политички студии

АКАДЕМСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ

Студиите на политиките се интердисиплинарна област која спаѓа во подрачјето на општествените и хуманистичките науки. Неговата интердисциплинарна природа едновремено мобилизира приоди од...
Read More